With the business license No. 4300731618 Issued by Departent of Planning and Invesment, we aim at Envirement, treament nonetoxic waste, collecttion and transport toxic waste; hiring manpower and construction equipment; trading material. Transport material; structure of factory, blasting and painting, staging for marine and offshore/onshore products such as FPSO, FSO, Oil tanker, Bulk carrier, Rigs and Offshore structures

  Được thành lập theo giấy phép kinh doanh số; 4300731618 do sở Kê hoạch và Đầu tư cấp, Công ty chúng tôi chuyên về Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải không độc hại, thu gom rác thải độc hại, thông hút bể phốt, cung cấp nhân lực, cho thuê thiết bị máy móc, cung cấp vận chuyển vật liệu. thi công kết cấu nhà xưởng, làm sạch sơn, thi công gian giáo cho công trình hảng hải ngoài khơi, trên bờ như FPSO, FSO, tàu dầu, tàu hàng, giàn khoan…,

Though newly established, with experienced and strong management team that had joined large scale project with foreign employers and constractors, we are sure having your confidence in our company. We are carrying out the certain project with Huyndai in Quang Ninh, Genco3 – EVN, Forsmosa in Ha Tinh, Dung Quat Ship, Nghi Son Refining and Petrochemical (BSR), Bitument Storage and Distribution Terminal Project with Puma in Quang Nam,…

Tuy mới thành lập nhưng với đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, đã từng tham gia thực hiện và quản lý những dự án với nước ngoài như công ty TNHH Huyndai, BQLDA nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, dự án nhà máy thép của tập đoàn Forsmosa tại Tĩnh, nhà máy đóng tàu Dung Quất, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, dự án phân phối nhựa đường của Puma tại Quảng Nam,…

Ceaselessly keep on track and maintain managinh skills and quality control systems in order to fe your interest in one our leading goals.

  Để đáp ứng được sự quan tâm tin tưởng ấy, Công ty Đông Bắc sẽ không ngừng nâng cao trình độ quản lý, đáp ứng tốt dịch vụ và các mối quan hệ với khách hàng. Đây là mục tiêu, phương châm phấn đấu của Công ty.

 

Representative of Dong Bac Service Co.Ltd

Đại diện công ty TNHH Dịch Vụ Đông Bắc

Director. NGUYEN MANH DAT

Download Profile